Obchodní právo od Pelikánová Irena,
Dědič Jan,
Štenglová Ivana,
Černá Stanislava

Podívejte se na naše stránky - STRÁNKY-- a stáhněte si knihu Obchodní právo TORRENT. To lze provést zcela zdarma a velmi rychle, protože ke stažení není třeba se registrovat. Kniha Obchodní právo TORRENT je prezentována v různých formátech, což umožňuje její čtení na jakémkoli zařízení.


Učebnice v úvodu podává výklad pojmu, povahy, systému a pramenů obchodního práva. Zabývá se postavením podnikatele a instituty, které se vážou k podnikateli a jeho podnikatelské činnosti. Vysvětluje specifika postavení podnikatele v soukromoprávních vztazích a pojednává o závazcích vyplývajících ze smluv, jichž se podnikatel typicky účastní. Současně se zaměřuje i na veřejnoprávní rámec podnikání daný zejména normami živnostenského a rejstříkového práva, právní úpravou účetnictví i právem na ochranu hospodářské soutěže. Podává též výklad práv k nehmotným statkům při podnikání. Stranou pozornosti nezůstává ani úpadek podnikatele, jeho důsledky a způsoby řešení. V závěrečných částech učebnice se vysvětlují důsledky porušení povinností podnikatele v rovině soukromoprávní, které spočívají v odpovědnosti za škodu a za prodlení, a podává se i nástin jeho odpovědnosti administrativní a trestní.