Fyzika 3 pro základní školu RVP od Tesař Jiří,
Jáchim František

Stáhněte si bezplatnou knihu Fyzika 3 pro základní školu RVP bez registrace na našem webu ve formátu TORRENT. Chcete-li stáhnout a přečíst knihu Fyzika 3 pro základní školu RVP TORRENT, ujistěte se, že vaše zařízení (elektronická kniha, tablet, telefon) tyto formáty podporuje.


Tato učebnice je třetí částí šestidílné řady tematicky zaměřených učebnic fyziky pro výuku na 2. stupni ZŠ (případně v nižších ročnících víceletých gymnázií). Učebnice jsou zpracovány v souladu s požadavky RVP pro základní vzdělávání. Kladou důraz na rozlišení základního a rozšiřujícího učiva, naplňují mezipředmětové vztahy, přiměřeně zohledňují průřezová témata formulovaná v RVP. Pozornost věnují praktickému aspektu výuky, uvádějí množství úkolů a pokusů vhodných k realizaci ve školních podmínkách.Všechny díly řady vycházejí se schvalovací doložkou MŠMT.