Nájomné vzťahy v súkromnom práve od Strapáč Peter,
Ďurana Marián

Čtení zdarma je nejdůležitější místo na internetu, kde najdete texty mnoha knih ve veřejné doméně. Na tomto webu si můžete stáhnout bezplatnou knihu Nájomné vzťahy v súkromnom práve MOBI bez registrace. Uvidíte zde mnoho slavných děl - nejen románů, ale také poezii, žurnalistiku a autobiografii. Charakteristickým rysem „Free Reading“ je korespondence s původní publikací Nájomné vzťahy v súkromnom práve MOBI, která má i jiné formáty. Díky tomu můžete číst elektronickou knihu na různých zařízeních. Široký formát ne vždy usnadňuje čtení, ale dává práci zvláštní atmosféru.


Nájomná zmluva a zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí podľa Občianskeho zákonníka, zákon o krátkodobom nájme bytu, zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov – komentárPredkladaná publikácia má ambíciu obsiahnuť aktuálnu problematiku nájomných vzťahov v súkromnom práve. Obsahuje komentované znenie nájomnej zmluvy upravenej v Občianskom zákonníku, a to konkrétne § 663 až 719, ako aj osobitných ustanovení o nájme hnuteľných vecí. Autori neopomenuli ani zákon o krátkodobom nájme bytu a zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov. Jednotlivé komentované ustanovenia sú vhodne dopĺňané judikatúrou slovenských a českých súdov.Cieľom publikácie je podať pomocnú ruku pri riešení právnych problémov, ktoré nastávajú pri vstupe do nájomných vzťahov.

V publikácii je obsiahnutá judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho súdu Českej republiky a nálezy ústavného súdu. V neposlednom rade je pozornosť venovaná aj komparácii slovenskej právnej úpravy s právnou úpravou v zahraničí, ako aj tendenciami a úvahami de lege ferenda v tuzemsku a vo vybraných krajinách, najmä však v Českej republike.Publikácia je určená nielen advokátom, sudcom a celej právnickej obci vrátane kompetentných legislatívnych orgánov, ale aj správcom bytových domov, spoločenstvám vlastníkov a v neposlednom rade aj samotným vlastníkom bytov a nebytových priestorov, prenajímateľom či nájomcom.