Evropské mezinárodní právo soukromé od Pauknerová Monika

Knihu Evropské mezinárodní právo soukromé MOBI si můžete rychle stáhnout na elektronické zařízení, zdarma a bez registrace, na tomto webu. Ke stažení jsou k dispozici různé formáty, které vám umožní číst práci na různých zařízeních: počítač, MOBIlní telefon nebo elektronická kniha.


Již druhé vydání úspěšné publikace přináší především reakci na legislativní vývoj v nejdynamičtěji se rozvíjející oblasti evropského soukromého práva.Druhé vydání:

* Podává souhrnný a zároveň podrobný přehled o pramenech evropského mezinárodního práva soukromého

* Neopomíjí ani základní obecné otázky, jako je struktura pramenů právní úpravy a jejich vzájemné vztahy, výklad a nejvýznamnější judikáty

* Je podstatně rozšířeno o nová nařízení, včetně těch, která jsou použitelná až od roku 2015

* Je určeno nejen studentům, advokátům a soudcům, ale i širší právnické veřejnosti, která se zajímá o soukromoprávní přeshraniční vztahy