Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku od Tintěra Tomáš

Pro opravdové milovníky knih a čtení nabízí náš web možnost stáhnout knihu Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku TORRENT. Není nutná žádná registrace. Náš online zdroj johnso.zalupe.info poskytuje širokou škálu několika různých formátů knih Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku TORRENT. Díky tomu si ji můžete přečíst na různých typech zařízení.

Teoreticko-praktická publikace se věnuje vybraným změnám v závazkovém právu v souvislosti s novým občanským zákoníkem účinným od 1. ledna 2014.


Autor přináší nejprve rozbor obecných otázek závazků z právních jednání, jako je pluralita subjektů, uzavírání smluv, změna závazků či jejich zánik, které se zajištěním a utvrzením souvisí. Následuje pohled na jednotlivé způsoby zajištění a utvrzení v novém občanském zákoníku. Pozornost je věnována jistotě, zástavnímu a zadržovacímu právu, ručení, finanční záruce i zajišťovacímu převodu práva. Zařazeny jsou též části týkající se uznání dluhu, smluvní pokuty a závdavku. Příspěvkem k dohodě o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů dílo obohatil Antonín Stanislav.


Monografie se nevyhýbá úvahám nad dosud neřešenými problémy, které nová právní úprava přináší, ani otázce míry použitelnosti dosavadní soudní judikatury k výkladu ustanovení nového občanského zákoníku.


Autor je advokát a vyučující na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.


Knihu využijí praktikující právníci, studenti právnických a ekonomických fakult jako zdroj informací ke studiu závazkového práva a může posloužit i širší veřejnosti, která chce být připravena na největší změny v soukromém právu za posledních dvacet let.