Deutsch-tschechisches Wörterbuch der Phraseologismen A-L, M-Z od Heřman Karel

Podívejte se na naše stránky - STRÁNKY-- a stáhněte si knihu Deutsch-tschechisches Wörterbuch der Phraseologismen A-L, M-Z TORRENT. To lze provést zcela zdarma a velmi rychle, protože ke stažení není třeba se registrovat. Kniha Deutsch-tschechisches Wörterbuch der Phraseologismen A-L, M-Z TORRENT je prezentována v různých formátech, což umožňuje její čtení na jakémkoli zařízení.

Tento slovník, obsahující 24 400 hesel, je jeden z nejrozsáhlejších dvojjazyčných frazeologických slovníků. Poskytuje všem, kdo pracují s němčinou a češtinou, zvláště překladatelům, tlumočníkům, učitelům a studentům:* informaci o frekvenci výskytu frazeologismu

* údaje o stylové event. i časové rovině a zvláštnostech územního použití frazeologismu

* německé vysvětlení (definici) frazeologismu

* řadu českých ekvivalentů německého frazeologismu

* ilustrativní větné příklady pro každou významovou nuanci frazeologismu

* česko-německý rejstřík.Slovník je zamýšlen jako skromný příspěvek ke zdokonalení komunikace mezi německými a českými rodilými mluvčími a tím i prohloubení všeobecného porozumění.